Засідання ЦК механічних дисциплін

Засідання циклової комісії механічних дисциплін

29 травня 2023 року відбулося засідання циклової комісії механічних дисциплін ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім.І.Пулюя”. 

Протягом 2022-2023 н.р. викладачі циклової комісії працювали над методичною темою: «Педагогічний супровід юної особистості в потоці інформації». Як підсумок своєї роботи, на засіданні було заслухано доповіді, в яких висвітлено результати та досвід роботи членів комісії.

Андрій Ясіновський поділився досвідом використання у власній професійній діяльності інформаційних технологій навчання. На думку викладача педагогічний супровід юної особистості в інформаційному просторі повинен сприяти формуванню в них навичок самостійного аналізу та оцінки інформації, критичного мислення та етичної поведінки в медіа середовищі.

Володимир Бугель розповів про те, що зростаюча особистість, яка доцільно долучилася до цифрового простору, відзначається надзвичайно широкою інтегрованістю суспільства. Деякі з таких особливостей, що володіють перспективами, потенційно можуть долучатися до світового співтовариства – зробити так, щоб їхнім домом став увесь світ.

Володимир Локоть, аналізуючи свій виступ, вказав на те, що педагогічна діяльність не може по суті називатися ні процесом, ні роботою, ні службою, ні мистецтвом, хоч і містить елементи цих понять – це інтенсивний безперервний особистісний і професійний ріст, який вибирає юна особистість.

Валентина Мелікова наголосила на важливості використання на заняттях інноваційних методів навчання, як свідчить досвід та практика. Саме при розумовому раціональному та ефективному поєднанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів різноманітними методиками сприяє особистій орієнтації педагогічного процесу, підвищення пізнавальної активності студентів, покращує ефективність управління навчальною діяльністю студентів, легкого засвоєння навчальних програм.

Роман Подун виступив з доповіддю на тему «Педагогічний супровід студентів з особливими освітніми потребами”, в якій вказав на те, що педагогічний супровід спрямований на три головні складові процесу соціалізації: розвиток особистості юності; підготовка до самостійного життя; професійна підготовка та можливість працевлаштування. 

Володимир Прохоцький звернув увагу у своїй доповіді на модель формування професійної компетентності майбутніх автомеханіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Андрій Окрутний акцентував увагу на тому, що педагогічний супровід молодої особистості у галузі механіки має на меті формування студентів теоретичної бази; вироблення практичних навичок, використання інформаційно-комунікаційних технологій та підтримка розвитку творчих здібностей для підготовки компетентних фахівців в галузі механіки; критичного мислення для їх подальшого професійного зростання, майбутньої кар’єри в галузі механіки; здійснення професійної діяльності та їх самоорганізації в напрямку особистісного і професійного зростання.

Галина Сухецька обрала тему «Педагогічний супровід студентів в організації дослідницької роботи». Було наголошено на те, що головні мотиви участі студентів у дослідницькій роботі полягають в тому, що ця діяльність є одним з напрямів особисто-орієнтованого навчання, яка спрямована на розвиток аналітичних здібностей інтелекту пам’яті, мови, поліпшення засвоєння студентами навчального матеріалу.