Циклова комісія механічних дисциплін здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей:

 • 274 Автомобільний транспорт
 • 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті
 • 208 Агроінженерія

Метою діяльності циклової комісії є: підвищення власного теоретичного рівня, вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, здійснення компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку.

   Головними напрямками роботи циклової комісії є:

 • надання студентам теоретичної та практичної  підготовки для оволодіння професією механіка;
 • підвищення професійної майстерності викладачів, обмін досвідом, впровадження нових інформаційних технологій;
 • залучення студентів до навчально-дослідницької роботи з питань новітніх технологій;
 • проведення декад спеціальностей, впровадження вдосконаленого проведення усіх видів практик.
ЦК МД_8

Комісію очолює:  Сухецька Галина Михайлівна – спеціаліст вищої категорії , викладач-методист;

До складу комісії входять висококваліфіковані викладачі, які мають спеціальну та педагогічну освіту, досвід практичної роботи, високий рівень педагогічної майстерності.

 • Локоть В. М.- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Ясіновський А. М . – спеціаліст вищої категорії;
 • Прохоцький В. В. –  спеціаліст вищої категорії;
 • Мелікова В. І. – спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
 • Бугель В. М. – спеціаліст вищої категорії;
 • Подун Р. П.  – спеціаліст першої категорії;
 • Окрутний А. І. – спеціаліст другої категорії;
ЦК МД_6

Члени циклової комісії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Проходять курси підвищення кваліфікації, беруть активну участь  у конференціях, обласних семінарах, виставках сучасної техніки, проводять відкриті заняття, займаються самоосвітою.

Постійно працюють  над підвищенням якості навчання та виховання студентської молоді, розробляють методичні рекомендації щодо викладання дисциплін та ефективного використання навчального обладнання, а також впроваджують у свою педагогічну діяльність інноваційні технології.

Щорічно проводяться декади  спеціальностей, під час яких студенти беруть участь у виготовленні стінгазет,макетів, конференціях, інформаційних годинах, конкурсах професійної майстерності «Кращий за фахом».

Викладачами циклової комісії  організовуються для студентів екскурсії на автотранспортні підприємства та СТО, де вони мають можливість ознайомитися з сучасним діагностичним та ремонтним обладнанням для обслуговування автомобілів різних марок. Пізнавальним та повчальним для студентів є спілкування з працівниками підприємства- професійними механіками, що володіють новітніми технологічними досягненнями в області обслуговування автомобілів.

Розвиток у майбутніх фахівців творчого підходу до своєї діяльності, стимулювання творчого пошуку, самовираження забезпечує організація курсового і дипломного проектування та стажування на виробництві в ході технологічної та переддипломної практик. На підприємствах тісно поєднується теоретична підготовка з практикою, що глибоко зацікавлює і викликає у студентів впевненість у правильності вибору спеціальності.

ЦК МД_1

Викладачі циклової комісії формують у студентів професіоналізм, відповідальність, вони завжди в творчому пошуку нового і передового, як у викладанні навчальних дисциплін так і  в професійному спрямуванні.

Викладачі циклової комісії в своїй роботі дотримуються педагогічних норм і методів організації навчально-виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожного, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.

Колаж ЦК МД

Протягом 2022/2023 навчального року викладачами циклової комісії проведено ряд заходів :

конкурс «Автомобільний переполох», студентська навчально-практична конференція «Основні тренди сучасного автомобілебудування», година спілкування з представниками поліції в Тернопільській області, конкурс професійної майстерності «Пишаємось обраним фахом», виховна година «Молюсь за Тебе Україно, молюсь за Тебе кожен час», навчальна екскурсія на СТО Hyundai м.Тернопіль.