ЗБОРІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ - ЦЕ:

  - навчання за перспективними спеціальностями;

  - високий рівень фахової підготовки;

  - отримання диплома молодшого спеціаліста або кваліфікованого робітника;

  - здобуття повної середньої освіти вступниками з базовою освітою;

  - продовження навчання з другого курсу вступниками з повною середньою освітою;

  - отримання додаткових спеціальностей (оператор комп'ютерного набору, водій автотранспортних засобів) на короткотермінових курсах.

КЕРІВНИЦТВО КОЛЕДЖУ

Директор коледжу - кандидат технічних наук Матвіїшин Анатолій Йосипович

Заступник директора з навчальної роботи - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Смерека Любов Володимирівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи - старший викладач Баліцький Ігор Богданович

Заступник директора з виховної роботи - спеціаліст вищої категорії Мельник Галина Михайлівна

Головний бухгалтер - Семчишин Марія Дмитрівна

Завідувачі відділення молодших спеціалістів - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Липак Галина Ігорівна; спеціаліст вищої категорії, старший викладач Локоть Володимир Миколайович

Завідувач відділення професійної підготовки - спеціаліст І категорії Мельник Петро Євгенович

Методисти - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук, доцент Кравець Наталія Богданівна; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат технічних наук Паламарчук Петро Васильович

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Зборiвське професійно-технiчне училище, яке було створене у 1986 роцi, реорганiзовано у технiкум Тернопiльського державного унiверситету iменi Івана Пулюя наказом Мiнiстерства освiти України 17 сiчня 1997р, а наказом Міністерства освіти і науки України за №200 від 18 травня 2005 року - у Зборівський коледж ТДТУ ім. І. Пулюя. Як структурний підрозділ університету, коледж є ланкою ступеневої освіти і здійснює підготовку фахівців за спорідненими з університетом спеціальностями і професійно-освітніми програмами. Випускники відділення молодших спеціалістів коледжу продовжують навчання в університеті з ІІІ курсу. На базі навчального закладу діє консультпункт факультету заочного навчання,  філіал кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування університету. У коледжі працюють висококвалiфiкованi iнженерно-педагогiчнi працiвники, якi мають фахову i педагогiчну освiту, а майстри виробничого навчання - вiдповiднi робiтничi професiї i квалiфiкацiйнi розряди. Педагогічний колектив складає понад 80  викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків та інших працівників, з них – 3 кандидати технічних та педагогічних наук, 43 мають вищу категорію, 10 педагогічне звання "викладач-методист" і 11 - "старший викладач". До викладання спеціальних дисциплін залучаються на умовах внутрішнього сумісництва також науковці ТНТУ. До послуг учнiв та студентів - 45 спеціалізованих навчальних кабінетів, лабораторій і майстерень, 5 комп’ютерних класів, устаткованих сучасною потужною технікою, бiблiотека з читальним залом, актовий зал iз стацiонарною кiноустановкою, спортивний i тренажерний зали, їдальня, кiмнати для гурткової роботи. Крiм того, є навчальне господарство, яке має 194 га орної землi, зерносховище, тваринницька ферма, а також 2 навчальнi полiгони: автотрактородром та електрополiгон.Всі бажаючі забезпечуються гуртожитком. Студенти та учні, які навчаються за рахунок  державного бюджету, отримують стипендію. Для здiйснення навчальної професiйної пiдготовки створено кабiнети, навчальнi лабораторiї, майстернi, якi укомплектованi тракторами, комбайнами i всiм необхiдним навчальним обладнанням вiдповiдно до навчальних планiв i програм. 20 рiзних моделей тракторiв, 4 зерновi комбайни, 15 сiвалок, 8 автомобiлiв рiзних марок i модифiкацiй та iнша сiльськогосподарська технiка й iнвентар забезпечують проведення робiт в навчальному господарствi. А столярнi майстернi, де встановленi деревообробний, фрезерний, рейсмуссний та поперечного пилення верстати, стали улюбленим мiсцем роботи студентiв. За час iснування коледжу пiдготовлено 1200 квалiфiкованих робiтникiв рiзних спецiальностей: тракторист - машинiст широкого профiлю, слюсар-ремонтник, водiї автомобiля категорiї А, В, С, паркетник, електрозварювальник, оператор з переробки сiльськогосподарської продукцiї, майстер сiльського будiвництва, лаборант хiмiко-бактерiологiчного аналiзу, облiковець молока на твариницьких фермах i комплексах, а також кількасот молодших спеціалістів за фахами програміста, бухгалтера, менеджера, механіка та інженера з безпеки руху. В коледжі працюють рiзнi гуртки для духовного i фiзичного розвитку молодi: радiотехнiчний, танцювальний, вокальний, гурток рiзьби по дереву, фотогурток, гурток програмування. На належному рiвнi функцiонує художня самодiяльнiсть. З кожним роком коледж зростає як кiлькiсно, так i якiсно. Збiльшується контингент учнiв і студентів, та об'єм послуг, що надаються. Щорічно в коледжі навчається майже 800 студентів  та учнів.

Зборівський коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

47200 м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57
тел.: +38 (03540) 2-11-30, 2-23-17
email: zborivcollege@ukr.net

VІІІ. Не вкради

Передрук інформації можливий з дозволу
адміністрації сайту та з вказанням посилання
на джерело

© Зборівський коледж 2007-2017