МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Методична розробка "Приклад моделювання системи в середовищі Rational Rose" з дисципліни "Основи програмної інженерії (курсовий проект)"


завантажити

Конспект лекцій з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"


завантажити

Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "САПР"


завантажити

Короткий курс MathCAD


завантажити

Конспект лекцій з розділу "Пакет AutoCAD"


завантажити

Конспект лекцій "Табличний процесор Excel"


завантажити

Методичні матеріали для підготовки до екзамену з дисципліни "Основи інформатики"


завантажити

Екзаменаційні питання з дисципліни "Операційні системи"


завантажити

Короткий довідник студента по компонентах Delphi з дисципліни "Інструментальні засоби візуального програмування"


завантажити

Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни „Основи електротехніки та електроніки”


завантажити

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час вивчення електротехнічних дисциплін


завантажити

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Розробка програмного забезпечення»


завантажити

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобілів»


завантажити
   

 

ВСП "Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя"

47200 м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57
тел.: +38 (03540) 2-11-30, 2-23-17
email: zborivcollege@ukr.net

VІІІ. Не вкради

Передрук інформації можливий з дозволу
адміністрації сайту та з вказанням посилання
на джерело

© ВСП "ЗФК ТНТУ ім. І. Пулюя" 2007-2021