ПОДІЇ

Дискусійний клуб та педагогічні читання

11 січня 2018 р. педагогічні працівники коледжу присвятили день роботі дискусійного клубу. Темою дискусії було: «Як вчити дітей, що живуть у цифровому світі». Основою дискусії стала теорія поколінь, яку представила заступник директора з навчальної роботи Смерека Л.В. на основі презентації, що підготував методист Паламарчук П.В.

Вчені, які вивчають конфліктні ситуації між поколіннями, дійшли висновків, що кожні 20 років у людства формується новий набір цінностей, характерних для всього нового покоління. В освітньому процесі зараз задіяні покоління X і Y (викладачі) і покоління Z (студенти та учні). Це і є «цифрові діти» – діти, які ніколи не жили в світі без інтернету.

Нові технології змушують людський мозок еволюціонувати в небаченому досі темпі. Тому на навчання приходять абсолютно нові за типом мислення студенти та учні, які пишуть на папері лише на уроках, решта записів – у смартфонах і планшетах. Майже не читають паперових книг. Вибір – їх головна цінність. Пошук – те, що вони вміють найкраще. Для них завжди існує цікавіший сайт, свіжіша інформація – треба лише знайти.

Що робити освітньому закладу, що робити викладачу, як влитися в реформування нової української школи, як перейти до нових стандартів старшої шкільної та вищої школи, де предмети будуть поєднані в блоки математичний, мовно-літературний, професійний тощо, як дати знання поколінню Z. Це і було темою дискусії. Адже завдання вчителя – дати дитині не лише знання, а й розуміння їх важливості у житті. І навіть, якби роботи навчали дітей, в майбутньому вчитель буде ще потрібніший ніж зараз.

В рамках зимової методичної школи 17 січня в коледжі проведено педагогічні читання на тему «Формування професійних умінь, навичок та компетентностей студентів коледжу». Тему розвивав методист коледжу Паламарчук П.В. Основні питання які ставилися перед педагогічним колективом:
- «Як вчити?»,
- «Для чого вчити?».

В ході обговорення розглядалися історичні передумови виникнення концепції ключових компетенцій в підготовці кваліфікованих спеціалістів у країнах Європи та США; тренди, які формують систему навчання. Проведено порівняльний аналіз Європейських ключових компетенцій та ключових компетенцій учня та вчителя в рамках реалізації Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.

Проведено аналіз алгоритмів поєднання навчальних технологій спрямованих на створення ситуації успіху в процесі вивчення нового матеріалу при роботі з різними категоріями учнів. Також викладачі ознайомилися з метою і завданнями міжнародного проекту e TwinningРlus, та роллю акмеології в організації якісної співпраці викладача і студента.

25 січня у рамках виконання Плану методичної роботи на зимових канікулах у коледжі відбулись педагогічні читання на тему: «Сучасна лекція», яку представила методист коледжу кандидат педагогічних наук, доцент Кравець Н.Б.

Навчальна лекція – логічно завершений, науково обґрунтований, послідовний і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, теми чи розділу навчального предмета, ілюстрований за необхідності наочністю та демонструванням дослідів. Вона тісно пов'язана з усіма іншими формами організації навчально-виховної роботи — семінарськими, практичними і лабораторними заняттями. Проаналізовано методику проведення різних типів класичних та інноваційних лекцій, зокрема: за дидактичними завданнями: лекції вступні, тематичні, настановчі, оглядові, заключні, а також – за способом викладу навчального матеріалу: проблемні, лекції-візуалізації, бінарні лекції, лекції-дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції.

Наводились приклади вдалого застосування таких лекцій викладачами коледжу та причини можливого допуску недоліків. Викладачі зацікавились зарубіжним досвідом читання лекцій, зокрема – британської та американської – тьюторських занять. Викладачами визначено, що мультимедійна лекція та проективна діяльність є найефективнішими формами проведення занять у ВНЗ та у коледжі. Мультимедійна лекція являє собою гіпертекст: інформація структурується й узагальнюється лінійно, знання інтегрується. Гіпертекстовість допомагає більш глибокому проникненню у зміст матеріалів, що пропонуються студентам, сприяє встановленню балансу в розумінні інформації. Слайдова репрезентація вчить структурувати й інтерпретувати інформацію, активізує творчі здібності студентів, дає можливість створювати мисленнєві завдання, формувати умови для альтернативних рішень та здійснювати інтерактивні зв'язки. Технологія презентації мультимедійної лекції активізує творчі здібності студентів, розвиває конвергентне й дивергентне мислення, тому що під час лекції вони вводяться в активну пізнавальну діяльність. Аудіо-візуальна, тобто мультимедійна, презентація полегшує розуміння матеріалу, що надається, а також орієнтацію студентів у складній сукупності зв'язків між окремими його компонентами. Можна вважати, що матеріал сприймається як єдиний інформаційний блок – «мислеформа». Матеріали допомагають цілісному розумінню інформації, полегшують орієнтацію студентів у складній сукупності зв'язків між окремими компонентами матеріалу, що вивчається.

Лекція в навчальному процесі вищої школи займає домінуюче місце і вимагає від викладачів постійної праці над вдосконаленням методики її читання.

Зборівський коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

47200 м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57
тел.: +38 (03540) 2-11-30, 2-23-17
email: zborivcollege@ukr.net

VІІІ. Не вкради

Передрук інформації можливий з дозволу
адміністрації сайту та з вказанням посилання
на джерело

© Зборівський коледж 2007-2018