ПОДІЇ

Круглий стіл з освоєння модульно-компетентнісного підходу

Міністерство освіти і науки України продовжує оновлювати професійно-технічну освіту, впроваджуючи державні стандарти з конкретних робітничих професій на модульно-компетентнісній основі. Адже традиційні програми професійного навчання, на жаль, не забезпечують достатньої креативності, гнучкості та індивідуальності в навчанні учнів.

В сучасних економічних умовах на ринку праці потрібні не лише знання, вміння і навики кваліфікованого робітника, але й здатність їх застосовувати на практиці, весь час виконуючи різні функції. Випускник повинен бути адаптований до роботи в динамічному світі розвитку техніки та технологій, здатний знаходити рішення в будь-яких ситуаціях, зумовлених професійною діяльністю. Відповідно до цього змінюється і сам підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Професійна компетентність будівельника чи електрогазозварника – сукупність спеціальних знань, умінь та навичок, що визначають здатність учня виконувати певну трудову функцію на основі трудових дій, визначених професійним стандартом, які можуть бути конкретизовані залежно від специфіки даних професій. Щоб зручно було засвоювати окремі професійні та ключові компетентності, весь навчальний матеріал поділено на модулі. Отже, модульно-компетентнісний підхід – це організація освітнього процесу на основі компетентностей, структурованих в окремі навчальні модулі.

З огляду на це, з ініціативи майстрів виробничого навчання першого курсу та викладачів професій «Муляр, штукатур, маляр», «Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії «С» методичним кабінетом було проведено круглий стіл з освоєння нового модульно-компетентнісного підходу до навчання наших першокурсників та розроблено на основі методичних рекомендацій НМЦ ПТО у Тернопільській області навчальну документацію майстра виробничого навчання та викладача професійно-теоретичної підготовки.

Робота ще триває, апробовуються нові програми, вичитується модуль загальнотехнічних дисциплін та теми теоретичного навчання першого професійного модуля. Готуємось до заняття виробничого навчання першого професійного модуля і вже бачимо, як тісно будуть поєднані теоретичні знання, виробниче навчання та майбутня практика.

Зборівський коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

47200 м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57
тел.: +38 (03540) 2-11-30, 2-23-17
email: zborivcollege@ukr.net

VІІІ. Не вкради

Передрук інформації можливий з дозволу
адміністрації сайту та з вказанням посилання
на джерело

© Зборівський коледж 2007-2019