.

Графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками ВСП ЗФК ТНТУ

Наказ про атестацію педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році

Наказ про результати атестації педагогічних працівників в ВСП ЗФК ТНТУ у 2022-2023 навчальному році

Наказ про створення атестаційної комісії

Ключові компетентності викладача

Професійна компетентність педагога – така пошукова діяльність викладача, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості.

Ключові компоненти професійної компетентності:

1. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації.

2. Комунікативна компетентність – це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень.

3. Продуктивна компетентність – це вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них..

4. Автономізація на компетентність – це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже вчитель перш за все вчиться сам, це вічний учень.

5. Моральна компетентність – це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами.

6. Психологічна компетентність – це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності.

7. Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). До неї входять уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти їх увагою, темпом діяльності.

8. Соціальна компетентність – це вміння жити та працювати з оточуючими.

9. Математична компетентність – це вміння працювати з числом, числовою інформацією.

10. Особисті якості вчителя – доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність.

Аналіз світових тенденцій у галузі педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму й особистих якостей викладача. Основними проблемами, з якими зустрічаються педагоги в цьому тисячолітті, є:
 • постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;

 • ускладнення проблем виховання;

 • безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання;

 • робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Оволодіти педагогічною майстерністю може кожний педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду.

Атестація педагогічних працівників

Атестація - 2022

 1. Бугель В.М. – викладач

 2. Головата Т.А. – викладач

 3. Ковальковський Р.П. – викладач

 4. Локоть В.М. – викладач

 5. Надозірна Б.Є. – викладач

 6. Подун Р.П. – викладач

 7. Полева І.О. – викладач

 8. Теслюк О.С. – викладач

 9. Трач Б.Г. – викладач

 10. Шалапа Н.Б. – викладач

 11. Швайка Н.В. – викладач

 12. Швак О.І. – як викладач

 13. Ясіновський В.М. – викладач

 14. Смерека Л.В. – як методист

 15. Свята Т.М. – практичний психолог, викладач

 16. Бугель І.В. – вихователь

 17. Цанько Р.В. – майстер в/н, викладач

 18. Боднар П.Я. – майстер по водінню

Атестація - 2021

1.Швак О. І. – заступник директора з навчальної роботи

2. Беш Л. В. – викладач

3. Дуда П. В. – викладач

4. Кушнір Г. С. – викладач

5. Лещишин С. Р.- викладач

6. Новоринська М. Є. – викладач

7. Олесневич М. П. – викладач

8. Плетюк М. І.- викладач

9. Савків Г. П. – викладач

10. Смерека Л. В. – методист, викладач

11. Ясіновська М. Я. – викладач

12. Бартош Т. В. – майстер виробничого навчання

13. Дзвін І. В. – вихователь

14. Працовник З. В. – вихователь