Сертифікат про акредитацію
Галузь знань та спеціальність/напрям 27 Транспорт 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Документація щодо акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»