Історична довідка

 

Зборiвське професійно-технiчне училище, яке було створене у 1986 роцi, реорганiзовано у технiкум Тернопiльського державного унiверситету iменi Івана Пулюя наказом Мiнiстерства освiти України 17 сiчня 1997р, а наказом Міністерства освіти і науки України за №200 від 18 травня 2005 року – у Зборівський коледж ТДТУ ім. І. Пулюя. Наказом Міністерства освітіи і науки України від 28.05.2020р Зборівський коледж ТНТУ ім. І. Пулюя перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім І. Пулюя». Як структурний підрозділ університету, коледж є ланкою ступеневої освіти і здійснює підготовку фахівців за спорідненими з університетом спеціальностями і професійно-освітніми програмами. 

Зборівський коледж минуле