121 Інженерія програмного забезпечення

Логотип ІПЗ

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Професійна кваліфікація:технік-програміст

ІПЗ_1
ІПЗ_2

Навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців

Студенти під час навчання отримують професійну орієнтацію:

 • Комп’ютерні мережі;
 • Операційні системи;
 • Веб-програмування;
 • Обєктно-орієнтоване програмування;
 • Бази даних.

 Фахівець даної спеціальності може керувати роботами пов’язаними з:

 • Специфікацією вимог до ПЗ;
 • Розробкою архітектурних рішень та компонент;
 • Адмініструванням інформаційних сервісів;
 • Інтеграцією компонент ПЗ;
 • Тестуванням та верифікацією ПЗ;
 • Супроводом програмних систем.

Відповідно до освітньої програми випускники даної спеціальності здатні виконувати професійну роботу за національним класифікатором України:

 • Керівник відділу ІТ;
 • Консультант з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • Спеціаліст із впровадження та супроводу програмного забезпечення;
 • Архітектор та технолог програмних систем;
 • Інженер з якості програмного забезпечення;
 • Провідний інженер-програміст;
 • Розробник Інтернет-порталів;
 • Інспектор програмного коду;
 • Розробник програмного забезпечення.
ІПЗ_3

Випускники мають можливість подальшого продовження навчання за скороченими програмами підготовки за бакалаврським рівнем вищої освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти, у тому числі післядипломної.

Колаж ІПЗ