Віртуальний методичний кабінет

це багатоплановий інформаційно-методичний портал, який забезпечує максимальне полегшення доступу педагогічного колективу до інформаційних ресурсів, які повсякденно використовуються в освітньому процесі

 • Це – форма інтерактивного спілкування педагогічних працівників фахового коледжу, де можна обмінятися інформацією, висловити свою точку зору, одержати консультацію по питанню, що цікавить.

 • Це – можливість організувати ефективний методичний простір для педагогічних працівників фахового коледжу з доступом до необхідної інформації в будь-який час доби.

 • Це – оперативна методична допомога молодим фахівцям.

 • Це – можливість взяти активну участь у віртуальних методичних заходах, представити досвід роботи.

Основою інформаційно-методичний порталу є методичний кабінет коледжу – центр навчальної, науково-методичної роботи з педагогічними працівниками

Логотип

Методична робота у фаховому коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності педагогічних працівників. Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, вихователів, майстрів виробничого навчання, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Координаторами методичної роботи у фаховому коледжі є:

Кравець Наталія Богданівна – завідувач методичним кабінетом, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист

Кравець Наталія Богданівна

Основні форми методичної роботи:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових та методичних комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні (декади) предметних (циклових) комісій;
 • місячники професій;
 • відкриті заняття;
 • засідання «школи молодого викладача»;
 • засідання творчої групи;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та предметів;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів, вихователів та майстрів виробничого навчання.