Проект положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників  Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж ТНТУ імені І. Пулюя»

Проект положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж ТНТУ імені І. Пулюя»