Екскурсія в архівне відділення

Екскурсія в архівне відділення

Студенти групи 31ОП ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя” побували на екскурсії в архівному відділені №3 Тернопільської районної державної адміністрації м.Зборова. Працівники архіву Наталя Мушинська і Ольга Ткачук змістовно і цікаво розказали студентам  про терміни зберігання  організаційно-розпорядчих  і бухгалтерських документів,  про порядок передачі і прийому документів на зберігання в архів, дали цікаві настанови та поради майбутнім бухгалтерам.