циклова комісія економічних дисциплін

Засідання циклової комісії економічних дисциплін

30 травня 2023 року відбулося засідання циклової комісії економічних дисциплін ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім.І.Пулюя”.

Протягом навчального року викладачі комісії економічних дисциплін працювали над методичною темою : “Педагогічний супровід юної особистості в інформаційному просторі” .

Кожен з викладачів мав можливість поділитися своїм досвідом у вигляді доповіді та презентації.

Роман Ковальковський поділився досвідом по темі “Педагогічний супровід юної особистості в просторі інформації з бухгалтерського обліку”, адже саме це є важливим елементом розвитку фінансової грамотності та професійних навичок.

Тетяна Імпарацел обрала тему “Педагогічний супровід особистості в потоці інформації на заняттях з дисципліни “Податкова система”, тому використання сучасних технологій та психологічний аспект педагогічного супроводу допоможуть забезпечити якісну освіту та розвиток студентів.

Людмила Беш працювала над темою “Педагогічний супровід юної особистості в просторі інформації на дисципліні “Макроекономіка”. Тут було наголошено те, що педагогічний супровід юної особистості на заняттях макроекономіки може допомогти розвивати навички та знання, потрібні для успішної роботи в сучасному бізнес-світі, забезпечувати формування пізнавальної активності та інформаційної культури студентів, розвиток їх критичного мислення, що є важливим для подальшого навчання та професійної діяльності.

Викладач Марія Ясіновська наголосила на тому, що реалізація педагогічного супроводу студентів сприяє набуттю ними нових якостей, формування певного досвіду, посилює їх свідоме ставлення до процесу навчання та майбутньої професійної діяльності, прискорює засвоєння ними основами професії.

Ганна Савків зазначила, що педагогічний супровід юної особистості в потоці інформації залежить від двох ключових осіб – викладача та студента. Викладачка закінчила свою доповідь дуже цікавою, а водночас мудрою цитатою: “Важко переоцінити роль справжнього педагога. Він не лише і не стільки джерело інформації, скільки духовна опора дитини , її реальний ідеал”.

Галина Мельник розповіла про те, що сутність педагогічного супроводу студентів полягає у консультуванні, мотивуванні, психологічній підтримці та наданні необхідної психолого-педагогічної допомоги з урахуванням соціальної ситуації розвитку студентів, їх потреб, бажань, завдань професійно – педагогічної підготовки.

Наталя Бойко, аналізуючи свій виступ, зазначила, що сьогоднішній світ характеризується швидким розвитком технології та інформаційних потоків. У зв’язку з цим, особливо важливо забезпечити педагогічне супроводження юних особистостей при вивченні економічних дисциплін.

Богдана Надозірна обрала тему “Педагогічний супровід юної особистості в інформаційному просторі на заняттях з дисциплін “Менеджмент”, “Громадянська освіта” та “Організація виробництва” і наголосила, що це є важливим елементом навчального процесу. Він допомагає студентам розвивати їх критичне мислення та самостійність.

Віталій Ясіновський виступив з доповіддю “Педагогічний супровід юної особистості в потоці інформації на дисципліні “Маркетинг”, де зазначив, що сучасні технології дозволяють викладачам виробляти ефективну стратегію навчання завдяки спілкуванню в онлайн форумах, спільних чатах, блогах, групах, де обговорюються поточні проблеми, цікавий досвід, сучасні новітні тенденції. Взаємодія студентів і викладачів є важливою педагогічної умовою вироблення спільної стратегії щодо безпеки студентів у цифровому світі та вирішення проблем, які можуть виникнути в інформаційному просторі.

Тетяна Головата акцентувала увагу на темі “Хто володіє інформацією, той володіє світом”, адже розвиток нових технологій, демократизації суспільства, людству потрібен громадянин, який вміє розв’язувати політичні, соціальні, культурні, ідеологічні, екологічні проблеми. До цього має бути прикладена рука педагога , бо виховати таку людину має сучасна вища школа, а ми педагоги бачимо у кожній дитині неповторну , унікальну особистість і допомагаємо їй стати господарем свого життя, своєї долі, реалізувати себе в житті.