Звіт директора ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя” Баліцького І. Б. 2022 рік