Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя” на 2024-2029 рік