ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ

оголошує конкурсний відбір на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

     Для участі у конкурсному відборі кандидати подають особисто або надсилають поштою (датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі) на адресу університету такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також у заяві претендент зазначає, що він не є членом наглядових рад Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» або Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

2. Особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри.

3. Автобіографію.

4. Копії документів про вищу освіту.

5. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465.

6. Довідку про наявність або відсутність судимості.

7. Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

8. Копію паспорта, засвідчену претендентом.

9. Копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи.

10. Письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

11. Копії документів про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою (атестат про середню освіту і додаток до нього, де є предмет «українська мова» або диплом про вищу освіту і додаток до нього, де є предмет «українська мова», або сертифікат зі знання української мови).

12. Проєкт стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

13. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

    Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/ або моральні якості.

    Копії документів, які подає претендент (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, в університеті або нотаріально.

  Термін подання документів – два місяці з дня опублікування оголошення (до 18 грудня 2022 року), детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря університету за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 56, каб 221, тел.0352 51 97 08, 095 542 87 87.

Наказ про оголошення конкурсного відбору