Конференція викладачів ЦК комп’ютерних дисциплін

Конференція викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін

24.05.2023 відбулося засідання циклової комісії комп’ютерних дисциплін, на якому викладачі виступили із доповідями про підсумок своєї роботи над методичною темою коледжу “Педагогічний супровід юної особистості в потоці інформації”. Виступи членів комісії мали в основі короткий теоретичний опис вибраної теми та конкретні кроки її розв’язання. Такий обмін досвідом та власними напрацюваннями дав змогу обговорити коло питань, пов’язане із навчанням та вихованням студентської молоді в нашому закладі освіти. Зокрема, про нові технології та методи освітньої діяльності доповідали Галина Ворона (середовища дистанційного навчання) та Олександра Оробчук (STEAM-освіта).  Світлана Лещишин та Людмила Боднар поділилися власним досвідом використання ІКТ (відеоконтенту, мультимедіа, онлайн-моделювання, віртуальних лабораторій, тощо) при викладанні дисциплін професійного циклу. Галина Липак висвітлила основні кіберзагрози для молоді та наголосила на ролі педагогів і батьків в запобіганні їх впливу на підростаюче покоління. Світлана Мунтян проаналізувала питання інформаційної безпеки у віртуальному просторі. Про цифровий світ та збереження фізичного, психологічного, соціального здоров’я молоді вів доповідь Богдан Беш.
Виступи викликали жваве обговорення актуальних проблем та обмін досвідом їх подолання.