.

Спеціальності відділення фахових молодших бакалаврів

Галузь знань 07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування”

Галузь знань 07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Освітньо-професійна програма “Менеджмент”

Галузь знань 12 “Інформаційні технології

Спеціальність 121Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма “Інженерія програмного забезпечення”

Галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”

Спеціальність 208 “Агроінженерія

Освітньо-професійна програма “Агроінженерія”

Галузь знань 27 “Транспорт”

Спеціальність 274Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма”Автомобільний транспорт”

Галузь знань 27 “Транспорт”

Спеціальність 275.03Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Лист Міністерства освіти і науки України – важливий для кожного викладача відділення ФМБ коледжу

Лист МОН від 09.07.2018р. № 1/9-434 “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”

 • основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є робоча програма навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої встановлені п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

 • робоча програма навчальної дисципліни розробляється та затверджується щорічно у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу

 • робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни зберігаються у встановленому ЗФПО порядку

 • робоча програма навчальної дисципліни не є об’єктом авторського права та інтелектуальної власності

Навчально-методичний комплекс дисципліни включає

 • робоча програма навчальної дисицпліни;

 • конспекти лекцій;

 • методичні вказівки та рекомендації;

 • індивідуальні завдання;

 • збірники ситуативних завдань (кейсів);

 • приклади розв’язування типових задач та виконання типових завдань;

 • комп’ютерні презентації;

 • ілюстративні матеріали;

 • каталоги ресурсів тощо.

Методичний кабінет інформує

 
Нові навчальні програми загальноосвітніх предметів впроваджено у фаховому коледж 1 вересня 2018 року

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392

2. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН від 24.04.2018 р. №408

( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 р. №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 р.№464)

3. Навчальні програми наказ МОН №1407 від 23.10.2017 р.

– українська мова і література

– зарубіжна література

– всесвітня історія

– правознавство

– громадянська освіта

– економіка

– математика

– біологія і екологія

– географія

– хімія

– захист України (нова назва з 1 вересня 2020 р.)

– технології

Навчальні програми наказ МОН № 407 від 20.04.2018 р.

– іноземні мови

Навчальні програми наказ МОН № 236 від 21.02.2019 р.

– історія України

Навчальні програми наказ МОН №1493 від 28.11.1919 р.

– фізика і астрономія

– інформатика

Навчальна програма наказ МОН №451 від 23.10.2017 р.

– фізична культура

Навчальна програма наказ МОН №1377 від 04.11.2020р.

 • захист України