Добре налагоджена методична робота є основою покращення навчально-виховного процесу. Особлива роль в організації та проведенні даної методичної роботи належить методичним комісіям. Вони являються основним масовим методичним органом, а їх діяльність безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів. Ефективність застосування сучасних методів та форм навчання, позитивно сприяє професійному росту та методичній майстерності педагогічних працівників, а також впровадженню всіх досягнень в навчально-виховний процес.

Тут поруч з нами увесь час
живуть найкращі сподівання
тут об’єднали усіх нас
зерна праці та колос навчання

Члени комісії:

 • Ковальковський Віталій Романович – майстер виробничого навчання будівельного профілю ІІ категорії;
 • Бартош Тетяна Василівна – майстер виробничого навчання будівельного профілю І категорії;
 • Бончак Михайло Михайлович – майстер виробничого навчання електрогазозварювального профілю;
 • Зозуля Галина Романівна – майстер виробничого навчання будівельного профілю І категорії;
 • Микитинська Марія Іванівна – майстер виробничого навчання будівельного профілю ІІ категорії;
 • Клапач Іван Дмитрович – майстер виробничого навчання будівельного профілю І категорії;
 • Кріль Ольга Миронівна – старший викладач вищої категорії;
 • Миць Галина Богданівна – майстер виробничого навчання будівельного профілю І категорії;
 • Плетюк Микола Іванович – старший викладач вищої категорії;
 • Романів Петро Іванович – майстер виробничого навчання електрогазозварювального профілю;
 • Радь Ігор Михайлович – майстер виробничого навчання електрогазозварювального профілю;
 • Цанько Руслан Васильович – майстер виробничого навчання електрогазозварювального профілю, викладач І категорії;
 • Теличин Василь Петрович – майстер виробничого навчання по водінню автомобіля.

Основними завданнями методичної комісії професійної підготовки:

 • вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення;
 • обговорення переліків навчально-виробничих робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення кваліфікаційної атестації;
 • розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт;
 • аналіз навчальних досягнень учнів з предметів і професій, стану і результатів навчально-виробничого процесу, результатів методичної роботи педагога;
 • розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання учнів; – вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного і виробничого досвіду, здійснення аналізу результатів цієї роботи;
 • обговорення планів позаурочної роботи з учнями із предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо;
МК професійної підготовки_5
МК професійної підготовки_4
 • обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів;
 • творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу над обраною науково-методичною проблемою;
 • аналіз державної підсумкової та кваліфікаційної атестацій учнів, проведення поетапної кваліфікаційної атестації;
 • виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду;
 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес;
 • вивчення практики роботи виробничих підприємств;
 • розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення навчально-виховного процесу;
 • організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення;
 • організація самоосвітньої роботи членів комісії.

Основні напрямки роботи методичної комісії:

 • підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;
 • удосконалення форм і методів навчання і виховання здобувачів освіти;
 • забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
 • впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
 • комп’ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;
 • впровадження сучасних технологій теоретичного та виробничого навчання;
 • особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності здобувачів освіти;
 • розробка професійно спрямованого дидактичного матеріалу;
 • напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
 • оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями
 • зміцнення і розширення матеріально-технічної бази навчального закладу та професій.

Основна  проблема, над якою працюють члени методичної комісії у 2022/2023 навчальному році: “Педагогічний супровід юної особистості в потоці інформації”.

З метою підвищення рівня кваліфікації викладачі та майстри методичної комісії професійної підготовки постійно самовдосконалюються, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, вебінарах, курсах підвищення кваліфікацій, методичних об’єднаннях.

Велике значення в роботі циклової комісії надається питанням обміну досвідом роботи та узагальненням передового педагогічного досвіду викладачів та майстрів. Це здійснюється за рахунок проведення організації взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.

МК професійної підготовки_3
Колаж МК Проф підготовки

Протягом 2022/2023 навчального року методичною комісією було проведено ряд відкритих інформаційно-просвітницьких годин: “Віртуальний екскурс на виробництво готових залізобетонних виробів”; виховні години: “Будуймо дім. Не пізно ще сьогодні”; урок відкритого виробничого навчання: «Мурування кутів за однорядною системою перев’язування швів у стінах товщиною 1, 1.5 цегли», відкритий урок: «Різання кисневим списом та плазмодугове різання». Проведена екскурсія на будівельний майданчик м. Тернопіль.