.

Наказ МОН від 18.06.2021р. №686 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти”

  • ці норми використовуються для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників відділення ФМБ

  • чітко визначено, що академічна пара становить 45 хв., а а тривалість двох поєднаних академічних годин може становити від 80 хв. до 90 хв.

  • академічна група першого року навчання на основі БЗСО – 15-34 студенти, на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника – не менше 10 студентів, другого-четвертого року навчання – не менше 15 студентів

  • дано визначення видів занять – лекція, урок, лабораторне, практичне, семінарське заняття, індивідуальне завдання (якщо передбачене навчальним планом), консультація, залік, семестровий екзамен, курсова робота, курсовий проєкт, дипломний проєкт та норми часу для оплати їх проведення викладачу чи комісії

  • внесено зміни у керівництво навчальною, виробничою, технологічною практиками, включаючи приймання звітів практики – оплата викладачу (керівнику практики) здійснюється з розрахунку – 1 година на одного студента на один тиждень

Спеціальність 274 “Автомобільний транспорт” першою готується до ЄДКІ

  • ЄДКІ – Єдиний державний кваліфікаційний іспит за єдиною по всій країні програмою

  • ЄДКІ стане обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”

  • в 2022 році планується здійснити апробаційне проведення ЄДКІ в деяких ЗФПО ступеня фахового молодшого бакалавра у формі комп’ютерного тестування (на базі закладів вищої освіти)

Нормативні документи:

  • 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №497 “Про атестацію здобувачів ступеня ФМБ та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту”

  • 2. Лист МОН від 22.10.2021р. № 1/9-561 “Щодо забезпечення технічних умов для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту”