Оновлення матеріально-технічної бази

Оновлення матеріально-технічної бази

Матеріально-технічна база коледжу відіграє надзвичайно важливу роль у підготовці кваліфікованих фахівців. Сучасне обладнання та новітні технології, що постійно впроваджуються в освітній процес у ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя”  забезпечують не тільки якість навчання студентів, але є також твердою запорукою конкурентоспроможності наших випускників. 

29 лютого 2024 року матеріально-технічна база спеціальностей “Автомобільний транспорт” і “Агроінженерія” поповнилась робочим стендом механізмів керування легкового автомобіля. На основі даного стенду студенти зможуть вивчати будову і технічне обслуговування гальмівного і рульового механізму та виконувати лабораторно-практичні роботи.