Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2023 році