Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" для здобуття освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" у 2024 році

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2024 році

Зміни до правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" для здобуття освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" у 2023 році

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" у 2023 році

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2023 році