Рада із забезпечення якості освіти ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ імені І. Пулюя» (Рада з якості) є колегіальним органом, що проводить систематичний аналіз процесів системи управління якістю і призначає виконавців процесів. Рада функціонує на підставі Положення про Раду із забезпечення якості освіти у ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя».

Персональний склад Ради з якості на 2023/2024 н.р. затверджений наказом директора № 302 від 18.10.2023 р.:

Ігор БАЛІЦЬКИЙ – голова ради; Ольга ШВАК – заступник голови ради; Галина ЛИПАК – секретар ради; Андрій БОДНАР, Софія НАЗАРЕВИЧ, Наталія БАЛІЦЬКА, Андрій ЯСІНОВСЬКИЙ, Марія ВЕРБІЦЬКА, Богдан БЕШ, Людмила БЕШ, Тетяна СВЯТА, Марія НОВОРИНСЬКА, Зіновій ЛАБА, Галина СУХЕЦЬКА, Аліна БАЛІЦЬКА, Олег МАРЦІШКО, Вікторія ЗАТОР, Ангеліна РОКУШ, Станіслав ЯСІНОВСЬКИЙ, Сергій ПИРОГОВ.

Протокол № 1 засідання Ради з якості освіти ВСП ЗФК ТНТУ

Протокол № 2 засідання Ради з якості освіти ВСП ЗФК ТНТУ

Протокол № 3 засідання Ради з якості освіти ВСП ЗФК ТНТУ

Протокол № 4 засідання Ради з якості освіти ВСП ЗФК ТНТУ