Рейтинг успішності студентів у І семестрі 2023-2024 н. р.

Рейтинг успішності студентів груп 41 АТ та 41 ТТ у І семестрі 2023-2024 н. р.

Рейтинговий список визначення успішності учнів відділення професійної підготовки  для призначення  академічних стипендій в межах ліміту в І семестрі 2023/2024 н.р. у ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя» станом на 01.01.2024р.

Рейтинговий список визначення успішності студентів відділення фахових молодших бакалаврів для призначення  академічних стипендій в І семестрі 2023/2024 н.р. у ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя» станом на 01.01.2024р.