Рейтинг успішності студентів за результатами навчання у І семестрі 2022-2023 р. н. у ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя» .