Важливою ланкою в організації  навчально-методичної роботи є циклова комісія економічних дисциплін. Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні  якості підготовки спеціалістів ,здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання ,формуванні професійної компетентності ,підвищенні рівня знань студентів ,у поліпшенні якості підготовки фахових молодших  бакалаврів.

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання.

В. О. Сухомлинський

В цикловій комісії працюють викладачі :

  • Беш Людмила Володимирівна – викладач вищої категорії;
  • Бойко Наталія Тарасівна-викладач І категорії;
  • Головата Тетяна Адамівна-викладач  ІІ категорії;
  • Мельник Галина Михайлівна – викладач вищої категорії,старший викладач;
  • Надозірна Богданна Євгенівна – викладач вищої категорії;
  • Назаревич Софія Петрівна – викладач вищої категорії ,викладач –методист;
  • Ковальковський Роман Петрович -викладач вищої категорії,старший викладач;
  • Савків Ганна Прокопівна -викладач вищої категорії,старший викладач;
  • Ясіновська Марія Ярославівна -викладач вищої категорії,старший викладач;
  • Ясіновський Віталій Михайлович – викладач ІІ категорії.
ЦК Економічних дисциплін_2
ЦК Економічних дисциплін_4

Циклова комісія економічних дисциплін здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» за галуззю знань 073 «Менеджмент» та 071 «Облік та оподаткування».

Випускники спеціальності 073  Менеджмент  можуть працювати на посадах : завідувач відділу , помічник керівника підприємства (установи , організації), помічник керівника виробничого підрозділу , помічник керівника іншого основного підрозділу , помічник керівника малого підприємства без апарату управління, референт з основної діяльності.

Після завершення навчання у коледжі , випускники можуть продовжувати навчання в університеті за спрощеною формою.

Після навчання у коледжі, випускники можуть продовжувати навчання в університеті за спрощеною формою.

Випускники спеціальності 071 Облік і оподаткування можуть працювати на посадах : бухгалтер , касир – експерт , асистент касира експерта , ревізор , інспектор з інвентаризації, інспектор – ревізор , інспектор податкової служби, державний податковий інспектор, ревізор – інспектор податкової.

Викладачі ЦК  постійно проводять заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі підприємства , податкової системи , менеджменту ,маркетингу, бухгалтерського обліку; позааудиторні заходи – науково-практичні конференції;  тижні циклової комісії/фаху, квести, інформаційно –просвітницькі години ,брифінги із стейкхолдерами, зустрічі зі спеціалістами державних установ.

Викладачі циклової комісії проводять значну виховну роботу серед студентів і цілеспрямовано працюють над формуванням у майбутніх фахівців відповідальності за обрану спеціальність, вміння нарощувати свій фаховий потенціал, орієнтуватися у ринковому середовищі, вихованням морально-етичних принципів та норм поведінки і спілкування.

ЦК Економічних дисциплін_3
ЦК Економічних дисциплін_5

Студенти та викладачі відділення не стоять осторонь подій, які відбуваються в країні. Щорічно відзначаємо початок демократичних акцій від Революції на граніті до Революції гідності, вшановуємо пам’ять героїв Крут, Голодомору, Героїв Небесної сотні, героїв, які загинули за волю України на східних кордонах, колишніх студентів коледжу, організовуємо зустрічі зі свідками майданів, воїнами АТО, здійснюємо перегляди фільмів.