Циклова комісія комп’ютерних дисциплін забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 121 «Інженерія  програмного забезпечення».

Голова циклової комісії – Беш Богдан Зіновійович: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

До складу комісії входять викладачі:

 • Боднар Андрій Ярославович: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Боднар Людмила Валеріївна: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Ворона Галина Павлівна:спеціаліст вищої категорії;
 • Лещишин Світлана Романівна: спеціаліст другої категорії;
 • Липак Галина Ігорівна: кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Мунтян Світлана Олегівна: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Оробчук Олександра Романівна: доктор філософії зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Швайка Надія Володимирівна: спеціаліст першої категорії;
ЦК Компютерних дисциплін_3

Викладачі циклової комісії комп’ютерних дисциплін задіяні в підготовці фахівців усіх спеціальностей, що випускаються в Зборівському фаховому коледжі. Студенти всіх спеціальностей під керівництвом викладачів циклової комісії отримують ґрунтовні знання з інформатики та інформаційних систем і технологій відповідно до освітніх програм, за якими здобувають освіту.

ЦК Компютерних дисциплін_6

На даний час циклова комісія є випусковою для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Основними завданнями циклової комісії є:

 • Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, конкурентоспроможних спеціалістів, свідомих громадян своєї держави.
 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій.
 • Вдосконалення навчально-методичного забезпечення.
 • Використання ефективних форм і методів навчально-виховної роботи.
 • Заохочення та підтримка кращих починань викладачів та студентів у реалізації навчально-виховних проблем.
 • Інтеграція навчання з наукою, культурою, виробництвом, дбання про вироблення в студентів високого професіоналізму, виховання професійної честі, відповідальності.
 • Вдосконалення методичної майстерності, систематичне поповнення професійних, психолого-педагогічних знань педагогічних працівників, підвищення їх морального рівня.
 • Забезпечення тісної єдності теорії та практики при виконанні курсових робіт та проектів, проходженні технологічної та переддипломної практик, дипломного проєктування.

Викладачі циклової комісії є активними учасниками обласних методичних об’єднань закладів фахової передвищої освіти та закладів професійно-технічної освіти Тернопільської області, обласних олімпіад, для яких розробляють завдання та є постійними членами журі і оргкомітетів.

Колаж ЦК КД

Тижні циклової комісії комп’ютерних дисциплін, що проводяться щорічно і вже стали традиційними, ставлять за мету залучити студентів до набуття додаткових знань з професійно–орієнтованих та фахових дисциплін. Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» беруть активну участь у різноманітних захоплюючих та веселих конкурсах, предметних олімпіадах, вміють не тільки творчо працювати, а й весело відпочивати.