Штатний розпис Відокремлений структурний підрозділ “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя станом на 1 січня 2023 року”