Свята Тетяна Мирославівна
Свята Тетяна Мирославівна - практичний психолог коледжу

Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №27 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується в своїй роботі Положенням про психологічну службу.

Головна мета роботи соціально-писхологічної служби: виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку інноваційної особистості.

Основні завдання психологічної служби:

- сприяти повноцінному й інтелектуальному розвитку учнів та студентів;
- забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня, студента на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- допомагати учням, студентам в життєвому самовизначенні, виборів шляхів самореалізації та професійному розвитку.

Напрями роботи соціально-психологічної служби:

- консультативно-методична допомога з питань навчання і виховання дітей;
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальнму закладі та сім'ї;
- превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, СНІДу.

З метою підвищення психологічної культури учнів, студентів, педпрацівників у коледжі впроваджується проект «Школа самовиховання». Він включає програму «Психологія особистості» для учнів, студентів І курсу, яка дає можливість учням, студентам отримати знання про свій внутрішній світ, психологічні процеси, допомагає в розвитку позитивної «Я-концепції», формуванню особистісних якостей, необхідних для самореалізації, допомагає у визначенні життєвих пріоритетів.

Програма «Психологія міжособистісних стосунків» для учнів та студентів старших курсів звертає увагу на: формування першого враження про іншу людину, початок спілкування, толерантність; методи спілкування з людьми (ділові, дружні взаємини); гармонію взаємин групи й особистості, можливості підвищення статусу людини у групі; проблеми психології й етики статі; проблему вибору супутника життя, еволюцію форм шлюбу, особистості сучасної сім'ї, психологію та психогігієну статевих відносин; свободу, щастя, любов, успіх у відносинах між людьми. Ця програма розвиває вміння взаємодіяти в різних ситуаціях, збирати необхідну інформацію для виявлення проблем, пропонує різні варіанти вирішення проблем, уміння перевести ціннісний конфлікт у ресурсний.